Bilindiği gibi Türkiye’deki Ford bayilerinin, Ford Türkiye tarafından gönderilen reklamlar dışında, Ford için reklam hazırlama ve kullanma yetkisi yoktur. Bu kuralı ilk ve son defa bozan bir reklam, Reklamla Klasikleri içindeki yerini almalıydı, aldı da.